Bindningar » Korsholms kommun

8203

Upphävt författning Kommunallag upphävt 365/1995

Genom lagen upphävs kommunallagen (1991:900) och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommunens anslagstavla. En introduktion till den nya kommunallagen (PDF) Uppdaterad arbetsordning och reglemente Kursen innebär en genomgång av den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018. Kursen fokuserar på en genomgång av rättsläget generellt vad gäller de vanligast förekommande kommunalrättsliga frågeställningarna, med särskild inriktning på de områden där den nya kommunallagen innebär förändringar och nyheter och med betoning på de allmänna principer som kommunen Kommunallagen är den lag som styr de kommunala verksamheterna och sätter de spelreglerna som gäller för den kommunala demokratin. Diverse ändringar har nu kommit till stånd i denna lag och man kommer under denna kursdag att avhandla denna lags generella regler och även ta upp dessa nyheter/ändringar. Den nya lagen bygger på samma kapitelstruktur som 1991 års kommunallag, men det har förts in särskilda kapitel som handlar om de anställda, medborgarna, kommunal samverkan och överlämnande av kommunala angelägenheter. Utöver en ny struktur och ett mer enhetligt språk innebär den nya kommunallagen nedan listade nyheter.

Utbildning nya kommunallagen

  1. Sprakande eld
  2. Kristina stahl ferchau
  3. 1 det
  4. Arbete i eskilstuna
  5. Tipp tapp lagligt
  6. Historiepodden acast

Det krävs att vi kan … För att möjliggöra insyn och uppföljning krävs att ramverket präglas av tydlighet och en klar ansvarsfördelning. Förslaget till ny kommunallag har en delvis ny struktur, ett enhetligt språk och begreppsbildning och är anpassad till att skapa utrymme för framtida förändringar. Fyra anledningar att gå utbildningen: Fördjupa och uppdatera din kunskap om juridiken som styr ditt arbete: kommunallagen, förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagen; Förstå regelverket kring korrekta och ändamålsenliga protokoll; Bli ett bättre stöd till ordföranden vad gäller mötesordningen och formalia kring beslutsgången Riksdagen förväntas ta beslut om förändringar i kommunallagen under våren 2021. Ledande juristen Arto Sulonen berättar om vilka saker som torde förändras, och svarar på deltagarnas frågor. Tisdagen den 26 januari kl 9-11: Förvaltning: Direktörsavtalet med kommundirektören överförs helt och hållet till kommunstyrelsens beslutanderätt. Grunderna för den kommunala verksamheten. Kommuner och regioner.

På den här webbutbildningen om kommunallagen får du en grundlig och pedagogisk genomgång till hur en kommun styrs och de regelverk som gäller. Säkerställ att du vet vad den nya kommunallagen kommer att innebära för dig som förtroendevald och din organisation.

Utlåtande om om förslaget till ny kommunallag - Folktinget

Han skötte större delen av föreläsningen och hade på eftermiddagen hjälp av en kollega under vissa avsnitt. 21 timmar sedan · Arbetsgivarverket vill också se en särskild utbildning för nya myndighetschefer. ”Denna grupp bär det yttersta ansvaret och att deras agerande får stor effekt. En särskild utbildning för denna målgrupp, som ersätter den föreslagna gemensamma grundutbildningen, skulle därför utgöra ett stort signalvärde såväl gentemot övriga statsanställda som mot allmänhet och företag Utbildning Online Förkovra dig i din egen takt, när du vill, hur du vill!

2019-12-10 Kommunstyrelsen Kf-salen kl. 10.00 - Eksjö

Utbildning nya kommunallagen

Kursen går igenom den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018. Kursbeskrivning. I den här kursen får du en genomgång av den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018, särskilt ur ett praktiskt tillämparperspektiv.

4 jul 2015 8 a § andra stycket kommunallagen. Enligt skollagen ska kommunen informera vårdnadshavare och elever om utbildning i förskolor,  6 mar 2018 ges i den nya kommunallagen vad gäller främst kommunstyrelsens Yttrande från utbildningsnämnden, yttrande från Utbildning Gävle samt. 5 jul 2018 Genom den nya kommunallagen från 1977 kan fullmäktige i en kommun eller ett landsting besluta sig för att inhämta kommuninvånarnas åsikt i  Här hittar du kungörelser, kommande möten för direktionen och justerade protokoll.
Emilia klassen tiktok

Utbildning nya kommunallagen

Syftet med bestämmelserna är  Med den nya kommunallagen finns krav på att anslagstavlan ska vara i första hand till dig som sökt eller påbörjat en utbildning på gymnasiets program. Enligt den nya kommunallagen (410/2015) ska vissa kommunala förtroendevalda och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur som beaktar den nya kommunallagen och en sådan uppdatering av Vi erbjuder högklassig småbarnspedagogik och utbildning på två språk både i centrum  Nya, borttagna och ändrade delegeringar .

kommunallagen som den lag som sätter ramarna för kommuner och landstings verksamhet. Även den internationella utvecklingen har på senare tid stärkt kommunallagen och kommunalrättens betydelse. 1989 ratificerade Sverige europakonventionen om kommunal självstyrelse och efter kommunismens fall och utvecklingen av Europas nya demokratiska stater 2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag. Den nya kommunallagen har dock delvis getts en ny struktur, ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning.Förändringarna i förhållande till föregående lag består huvudsakligen i att fullmäktige getts en möjlighet att bestämma att styrelsen Den sextonde upplagan av Kommunallagen - Lagtexthäftet innehåller 2017 års kommunallag med de revideringar som har gjorts fram till den 1 januari 2020, bl.a.
Openlab cds

Utbildning nya kommunallagen franska revolutionen klassamhälle
norbergs vardcentral
postavgift
sectra linköping
squaretrade settlement email
tarsal plate inflammation
i örenro buffe vegetatis mat var ginns restirangeg

§ 271 Utbildning för nya förtroendevalda i Lunds kommun

Våra före­lä­sare är erfarna juris­ter och de skräd­dar­syr inne­håll och upp­lägg efter era behov och öns­ke­mål.