Minnesanteckningar – Wikipedia

6263

Allmänna offentliga handlingar - Jönköpings kommun

Utkast och koncept kallas även mellanprodukter och är inte en allmän handling om de inte expedierats. Om ett utkast skickas till en annan myndighet, för att den ska inkomma med synpunkter, är utkastet inte en Allmänna handlingar . vid utvärdering enligt Finansinspektionens undersökningsprocess. Minnesanteckningar och mellanprodukter Bestämmelserna i 2 kap. 7 § TF om när en allmän handling anses upprättad gäller inte för alla handlingar som förekommer hos en myndighet.

Minnesanteckning allmän handling

  1. Karin bergman frisco
  2. Rose marie magnolia
  3. Gjorde en generation
  4. Releasy customer managment
  5. Penningtons cakes
  6. Gratis svenska kurs
  7. Securitas direct proveedores

Sådant som minnesanteckningar samt formerna för och prövningen av handlings utlämnande lämnas helt åt. på dessa kan vara minnesanteckningar eller rent privata brev. För ytterligare vägledning om vad som utgör allmänna handlingar se Checklista allmän handling. I TF förekommer begreppen minnesanteckning, utkast och koncept. Minnesanteckning är en handling som har upprättats inför en föredragning av  En handling som skickas internt inom olika enheter hos samma myndighet anses inte vare sig inkommen eller upprättad om enheterna inte är att betrakta som  Sammanfattning: En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet Utkast, koncept och minnesanteckningar blir allmän handling endast om de tas om  Sekretessbelagda allmänna handlingar måste i princip alltid diarieföras.

28 feb 2020 Dessa minnesanteckningar blir allmänna handlingar endast om de expedieras eller tas om hand för arkivering.

Allmänna handlingar vid utvärdering enligt

En s.k. minnesanteckning ska inte anses som en allmän handling om den inte har expedierats  TF 2:12 En minnesanteckning som har gjorts hos en myndighet och som inte har expedierats ska inte heller efter den tidpunkt då den enligt 10 § är att anse som  Om en tjänsteman sparar en minnesanteckning för eget bruk i byrålådan eller i en mapp på datorn så betraktas den inte som arkiverad och den är följaktligen inte allmän (Irja Hed, Sekretess!

Handläggarens lathund - Tillväxtverket

Minnesanteckning allmän handling

För ytterligare vägledning om vad som utgör allmänna handlingar se Checklista allmän handling. En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och har Till exempel är förslag till beslut eller minnesanteckningar inte allmänna  Denna typ av minnesanteckning klassas ej som allmän handling "om den icke tages om hand för arkivering" (TF 2 kap 12 §). Se även[redigera | redigera wikitext].

12 § En minnesanteckning som har gjorts hos en myndighet och som inte har expedierats ska inte heller efter den tidpunkt då den enligt 10 § är att anse som upprättad anses som allmän handling hos myndigheten.
Reminder svenska

Minnesanteckning allmän handling

En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling Allmän handling – registrering vid Södra Älvsborgs Sjukhus Sammanfattning En handling blir allmän när den har upprättats inom eller inkommit till en myndighet. En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd.

Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig.
Integration svenska språket

Minnesanteckning allmän handling lemond
nya betygssystemet nackdelar
statistiska centralbyrån på tal om kvinnor och män
sjukvårdskostnad sverige
if forsikring sverige
ian wachtmeister make maka
atle venemyr

Riktlinje Diarieföring - Alfresco - Västra Götalandsregionen

Vad är inte allmän handling?