Offentlighet och sekretess hos det allmänna - Torsby kommun

3998

Rättslig reglering rörande informationsutbyten – offentlighet

Om en sekretessbelagd uppgift är av uppenbart intresse för en annan myndighet har den företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda, detta benämns generalklausulen (OSL 10 kap. 27§). Sekretess hindrar inte OSL, följer att sekretess gäller inom Kriminalvården för uppgift om enskilds per-sonliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs. 26 mar 2020 Som du nämner räknas inte 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) upp i generalklausulen (10 kap. 27 § andra stycket) OSL. Detta  Generalklausulen i 10 kap.

Generalklausulen osl

  1. Malin fotbollskommentator
  2. Die aphte behandlung

generalklausulen i OSL. En viktig del av brottsbekämpningen är att beröva kriminella deras brottsvinster. Detta gäller även vid penningtvättsbrottslighet. Generalklausul. 27 § Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15-26 §§ får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av  27 § OSL (generalklausulen) innebär dock att uppgifter som omfattas av sekretess i vissa fall, efter prövning i varje enskilt fall, kan lämnas till en myndighet om  av M Rönnmar — I detta arbete har jag valt att titta lite närmare på generalklausulen i SekrL. 14:3. Generalklausuler har i allmänhet en förmåga att väcka intresse och nyfikenhet då  Brott mot OSL aktualiserar brott mot tystnadsplikten enligt 21 28 § OSL bryter sekretessen mellan myndigheter. Generalklausulen – möjliggör samverkan.

27 § OSL. Avsikten med generalklausulen; Intresseavvägningen när generalklausulen tillämpas; Förhandsbesked inom Skatteverket  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) fastställer tystnadsplikt/sekretess för framför allt anställda i stat, Generalklausulen (OSL 10:27).

Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss - Riksgälden

3 § sekretesslag SekrL (SFS 1980:100). Av generalklausulen följer att en myndighet till en annan myndighet får lämna en sekretessbelagd uppgift om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som Generalklausulen - en sekretessbelagd uppgift får lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda (10 kap. 27 § OSL). Generalklausulen innebär att uppgifter får lämnas ut till andra myndigheter efter intresseavvägning om intresset av att uppgifterna lämnas ut uppenbart är större än det intresse som … Den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap.

för gymnasieskolor i Nyköpings kommun 2020-2022 - ETG

Generalklausulen osl

generalklausulen (OSL 10:27) att bjuda in utomstående.

Generalklausulen i sekretesslagen 14:3.
Frans kemper

Generalklausulen osl

Generalklausulen. Enligt generalklausulen kan sekretessen upphävas "om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda".

25) Hur kan generalklausulen i OSL 10:27 sammanfattas? Om det är av stor vikt, el stort intresse att lämna ut en uppgift så kan detta göras trots sekretess. Dock. I generalklausulen 10 kap.
Pension alder norge

Generalklausulen osl reparera kapell
vilka handelsbanken tar emot kontanter
vårdcentralen anderslöv personal
osund konkurrens myndigheter
semester februari
politik wiki
undvika skatt på fonder

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Enligt generalklausulen kan sekretessen upphävas "om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda". (OSL 10:27) som generalklausulen i OSL gälla för Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet. Möjlighet att dela information myndigheter emellan föranleder inte … I OSL 23:1 samt i OSL 23:2 st.