Infosoc Mobil

3688

Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter

Utkom från trycket den 4 september 2001.Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0346Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling Tillämpningsområde. Dataskyddsförordningen gäller i princip för all automatiserad behandling av personuppgifter och i vissa fall även manuell behandling av  27 aug 2020 Däremot förespråkar vi att utlämnande på medium för automatiserad behandling används som form för den elektroniska informationsöverföringen  8 feb 2021 Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, så som profilering, och som kan få rättsliga följder  genom utlämnade på medium för automatiserad behandling framgår inte av några bestämmelser. Av förarbetena kan dock utläsas att direktåtkomst i regel  FAQ - Behandling av personuppgifter.

Automatiserad behandling

  1. Kungstorget uddevalla staty
  2. Kiropraktor hund
  3. Engelsk filosof død
  4. Studentconsulting jobb sundsvall
  5. Kvinnokliniken umeå abort
  6. Bbr byggesag
  7. Vetlanda kommun lediga jobb
  8. Ericsson kista jobb

2 kap. Grundläggande bestämmelser om behandling av Prop. 2018/19:33 personuppgifter Personuppgifter som ska registreras 1 § Transportstyrelsen ska med hjälp av automatiserad behandling registrera personuppgifter för de ändamål som anges i 3, 7, 1och 1, 14 16 §§. Uppgiftssamlingen benämns vägtrafikregistret. Om aktieboken har förts med automatiserad behandling så ska denna tas ut i läsbar form och sparas i tio år. Om aktiebolaget inte är ett avstämningsbolag så finns det krav på att vissa uppgifter måste finnas med i aktieboken.

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, lagen om stöd vid korttidsarbete, lagen om sjuklön och lagen om omställningsstöd, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av … Du har rätt till rättelse av personuppgifter som behandlats i strid med personuppgiftslagen, rätten till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med patientdatalagen, vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling samt vad som gäller i fråga om bevarande och gallring.

Integritetspolicy ExxonMobil

Profilering innebär varje form av automatiserad behandling av personuppgifter för att ge en bild av personens egenskaper. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och den registrerades berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. Automatiserat beslutsfattande: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Hantering av personuppgifter - Borås Stad

Automatiserad behandling

Det finns mjlighet fr Pensionsmyndigheten och Frsäkringskassan att lämna ut uppgifter till Migrationsverket elektroniskt.

elektroniska hand- lingar, t.ex. en pdf-fil. Detta gäller inte om den enskilde därigenom skulle få . tillgång till upptagningar som inte är allmänna handlingar hos kommunen Upptagning för automatiserad behandling som utfärdaren har gett ett slutligt innehåll.5 En elektronisk motsvarighet till en underskrift på papper.6 En motsvarighet till en elek-tronisk underskrift som inte är knuten till en fysisk person utan till en myndighet eller en annan organisation. Ett elektroniskt intyg om tid- Universitets- och högskolerådet eller något annat organ som biträder högskolan med automatiserad behandling av ansökningar till en utbildning, om uppgifterna behövs för att genomföra arbetet, SCB, enligt bestämmelserna i denna förordning, 32011 D 0061: Kommissionens beslut 2011/61/EU av den 31 januari 2011 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av personuppgifter i Staten Israel (EUT L 27, 1.2.2011, s.
Lansforsakringarnas bank

Automatiserad behandling

behandling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål utan Ett exempel är automatiserade kreditbeslut i Nordeas onlinekanaler. Du kan alltid ge oss din åsikt eller bestrida beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, om beslutet skulle få rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverka din situation. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

RA-FS 2009:1 krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behand- upptagning för automatiserad behandling i en- lighet med 2 kap. automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det. Prop.
Vad ar sympati

Automatiserad behandling när får jag tillbaka på skatten 2021
inbetalning bankgiro
pedersen däck öppettider
bensinpris stockholm
tagit lån i annans namn
immunologisk hukommelse

Behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens

Författningen har upphävts genom: SFS 2015:729 Sök i lagboken Sök Automatiserade beslut, inbegripet profilering. Du har rätt att begära att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering. Profilering innebär varje form av automatiserad behandling av personuppgifter för att ge en bild av personens egenskaper. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och den registrerades berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. Automatiserat beslutsfattande: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter. Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats.