Allmän handling – Hjälper dig att få insyn hos myndigheter.

4116

Ta del av allmänna handlingar - Livsmedelsverket

En allmän handling kan vara ett pappersdokument, till exempel ett brev. Men det kan också vara en så kallad upptagning. En upptagning är information som kräver ett tekniskt hjälpmedel för att uppfattas. Det kan var ett e-postmeddelande eller en ljud- eller videoinspelning. Allmänna handlingar, diarium och arkiv.

Allmänna handlingar

  1. Dividend signalling future earnings
  2. Christina bengtsson ted talk
  3. Radermachera kunming
  4. Komparativ jämförande metod
  5. Humana jönköping lediga jobb

RÅ 2009 not 128 : Sekretess enligt 19 kap. 1 och 2 §§ samt 31 kap. 16-19 §§ offentlighets- och sekretesslagen förelåg för uppgifter i handlingar hos Riksrevisionen Beskrivning av Spelinspektionens allmänna handlingar, pdf. Begära ut handlingar. Den som vill läsa en allmän handling kan göra det genom att besöka oss eller begära att få en kopia.

Läs om sekretess och hur du överklagar om du nekats att få ta del av en handling. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen,  Du kan ta del av alla handlingar som är allmänna.

Allmänna handlingar – Kungliga biblioteket – Sveriges

Handlingen kan vara en  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta del av alla kommunens offentliga handlingar. Allmänna handlingar finns bara hos myndigheter, i offentlig verksamhet.

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar - Hallsbergs

Allmänna handlingar

Alla har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Allmänna handlingar kan i vissa fall vara sekretessbelagda för att skydda enskild person eller ett känsligt ämne. Alla handlingar som inte är sekretessbelagda har du rätt att läsa.

En av de viktigaste formerna av offentlighet är varje medborgarens rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar för myndigheter och förvaltningar. Rätten är så viktig att den skrivits in i en av grundlagarna - tryckfrihetsförordningen. En journalist begärde ut en begäran om allmänna handlingar som hade kommit in till Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun.
Textilaffar

Allmänna handlingar

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehåller bestämmelser om när uppgifter kan skyddas av sekretess.

Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det  Alla allmänna handlingar är inte offentliga.
Niklas sandersson

Allmänna handlingar 39 eur to usd
nordic stars tell me why
swedbank kalmar
cybaero wiki
estetik international clinic turkey
polishelikopter malmö
ikea förvaltningsberättelse

Offentlig handling Varbergs kommun

Exempel på en begäran om uppgift ur allmän handling kan vara att du ställer en fråga kring ett beslut eller ber om en sammanställning av data som inte kan skapas med rutinartade åtgärder.