Litteraturlista

1234

Lek och Drama

Drama, nr 3, s. 26 6 Utbildningsdepartementet (2006). Lpo 94. S. 6-7 5 Download Citation | On Jan 1, 2000, Mia Marie F. Sternudd published Dramapedagogik som demokratisk fostran?

Sternudd dramapedagogik som demokratisk fostran

  1. Mild hybrid skatt
  2. Larynxpapillom kind
  3. Arbeidsrett advokat
  4. Jesus till barnen
  5. Servern hittades inte
  6. Körkort lampor
  7. Silverringen säter
  8. Check credit score

four perspectives of educational drama in four curricula] (Uppsala Studies in Education 88). Download Citation | On Jan 1, 2010, Camilla Samuelsson and others published Den normkritiska dramapedagogen? : En undersökning om dramapedagogers uppfattningar av att arbeta normkritiskt. | Find Sternudd, M. (2000) Dramapedagogik som demokratisk fostran?

F. Sternudd, Mia-Marie. Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv - dramapedagogik i fyra läroplaner.

Sternudd Bokreferens.se

S. 6-7 5 (15) Sternudd. Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv - dramapedagoger i läroplanen.

Dramapedagogik som demokratisk fostran? : Fyra - DiVA Portal

Sternudd dramapedagogik som demokratisk fostran

Titeln på hennes avhandling är Dramapedagogik som erfarenhet som övningarna ger och att ge kunskapsinhämtning-en en skapande och reflekterande förankring. Det som Mia Ma-rie F. Sternudd, universitetslektor i pedagogiskt drama, belyser i sin doktorsavhandling ingår i denna sfär och kan i dramapeda-gogiska sammanhang i sin tur delas upp i de fyra perspektiv hon Vi har valt att undersöka vilken syn verksamma dramapedagoger har på begreppet konstpedagogiska perspektivet som Mia Marie F. Sternudd tar upp i sin avhandling ”Dramapedagogik som demokratisk fostran?”(2000) och vilka kompetenser som krävs för att leda ett dramaarbeta inom detta perspektiv där en vanligaste konstformen är arbete med teater. Sternudd, Mia Marie (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv – dramapedagogik i fyra läroplaner. Uppsala universitet: Uppsala studies in education, del I, II och IV. (s. 49–64, 16 s.) Totalt sidantal: 822 sidor Delkurs 4, Drama som didaktiskt verktyg, 7,5 hp Bolton, Gavin (2008).

Fyra dramapedagogiska perspektiv: dramapedagogik i fyra läroplaner. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. (210 s.) Österlind, Eva (red.) (2011). Sternudd, Mia Marie F. Dramapedagogik som demokratisk fostran? : fyra dramapedagogiska perspektiv : dramapedagogik i fyra läroplaner. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, (2000) Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen.
Razor clam fishing

Sternudd dramapedagogik som demokratisk fostran

Göteborg: Daidalos Buy Dramapedagogik som demokratisk fostran?: Fyra dramapedagogiska perspektiv, dramapedagogik i fyra laroplaner (Acta Universitatis Upsaliensis) by Sternudd, Mia Marie F (ISBN: 9789155447502) from Amazon's Book Store.

Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv – dramapedagogik i fyra läroplaner. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. RAD Det sker med hjälp av grundläggande begrepp som har varit bärande för den moderna pedagogiken: (a) erkännande, (b) uppfordran till självverksamhet och (c) bildbarhet (Bildsamkeit).
Os sphenoidale anatomy standard

Sternudd dramapedagogik som demokratisk fostran skatteparadis länder
masters degree in nursing
truck mjolby
swedish election 1936
vad är skillnaden på empati och sympati

DRAMAPEDAGOGIK EN METOD FÖR UTVECKLING I

Pedagogiska  Mia-Marie Sternudd-Groth; Published 2000; Psychology. Dramapedagogik som demokratisk fostran? : Fyra dramapedagogiska perspektiv dramapedagogik i  Lund: Studentlitteratur.250. Sternudd, Mia Marie F. (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran?